Donate for the Cryptome archive of files from June 1996 to the present

23 September 2013. English version:

http://cryptome.org/2013/09/belgacom-hack-en.htm

22 September 2013

Belgacom Hack


http://www.standaard.be/cnt/dmf20130920_00752574 (behind paywall)

Ping. Het is vrijdag de dertiende. Iets voor 11 uur ?s ochtends komt er

een bericht binnen bij de IT-consultants die Belgacom heeft gedetacheerd

naar zijn allergrootste klanten binnen het bedrijfsleven en de overheid.

Veel staat er niet in, alleen het dringende verzoek om alle afspraken

van die voormiddag meteen te annuleren. Er komt een ?emergency

conference call? in de plaats.

Het nieuws dat daar wordt verteld, doet de IT?ers naar adem happen. Er

is een stuk kwaadaardige software aangetroffen op het netwerk van Bics.

Zelfs voor de ingewijden valt het haast niet te vatten. De vertakkingen

van de Belgacom-dochter gaan zo ver en diep dat het voor iedereen

onmiddellijk duidelijk is dat het hier niet om een louter Belgisch

probleem kan gaan. Dit is er één van minstens Europese proporties. Want

vvie Bics controleert, krijgt de macht over communicatie van een groot

deel van de wereld. ?Dit had 9/11 in het kwadraat kunnen zijn?, zegt een

bron die de zaak van dichtbij gevolgd heeft. Zonder een greintje ironie

in de woorden.

De druk op de teams van de Nederlandse cyberverdediger Fox-IT die

afgelopen weekend samen met een leger medewerkers van Belgacom aan de

schoonmaak begonnen, was dus enorm.

Het was de tweede keer dat ze ertegenaan gingen, bevestigen

verschillende bronnen. Een eerste poging om de vileine software van de

besmette computers bij Belgacom te halen, in het laatste weekend van

augustus, werd afgeblazen. ?Niet alle voorwaarden waren toen vervuld om

het in één keer te verwijderen?, heette het. Sommige computers bleken op

het alternatieve besturingssysteem Linux ? bekend van het logo met de

pingu'1'n ? te draaien en niet op Microsoft.

?Het risico was te groot dat we niet alles in keer konden verwijderen.

Dan moet je eraf blijven. Anders weten ze aan de andere kant dat het

virus is gevonden?, zegt een politiek betrokkene.

Strikte voorwaarden

Het onderzoek naar de hacking ging van start op 19 juli, toen Belgacom

naar het gerecht stapte. 'I?ijdens hun werk waren de speurders bij

inlichtingendiensten, politie en gerecht enorm op hun hoede voor een lek

over de hele operatie. Begin september brachten ze het kernkabinet onder

strikte voorwaarden op de hoogte: de lijst van de aanwezigen op die

vergadering werd nauwgezet bijgehouden. Als een politicus had willen

scoren door dit nieuws te onthullen voordat de malware was aangepakt,

dan dienden de speurders een klacht in wegens schending van het geheim

van het onderzoek. ?We konden niet riskeren dat alles in het water viel

omdat iemand zijn mond voorbijpraatte?, klinkt het.

Belgacom was dan ook niet besmet met wat huis-tuin-en-keuken-virussen,

maar met hyperprofessionele malware die handenvol geld gekost heeft om

te ontwikkelen. ?We hebben onszelf opnieuw moeten uitvinden om dit de

baas te kunnen?, zegt een speurder. ?Bij andere onderzoeken bestaat er

een vast idee van waar je heen gaat, hier was het voortdurend opnieuw

beginnen omdat het

zo moeilijk was om vat te krijgen op de malware.?

Gaandeweg werd duidelijk dat de hackers lang niet alleen

ge'1'nteresseerd waren in de communicatie in het Midden-Oosten, waar

Bics via de Zuid-Afrikaanse minderheidsaandeelhouder MTN een stevige

voet aan de grond heeft. ?Ze hebben een beetje overal zitten rondkijken

en gepakt wat ze konden?, zeggen bronnen die betrokken zijn bij het

onderzoek. Over één ding zijn ze duidelijk: de aanval kwam uit de

Verenigde Staten. ?We zien dat aan de handtekening van de malware, maar

vooral aan de plaats waar de sporen heen leiden. Die lopen deels via het

Verenigd Koninkrijk. Amerika is volgens ons wel de belangrijkste

bestemming. En de afgelopen weken voel j e bij de Amerikaanse ambassade

duidelijk wat géne wanneer je om uitwisseling van informatie vraagt.?

Gisteren berichtte het Duitse weekblad Der Spiegel dat de Britse geheime

dienst GCHQ (Government Communications Headquarters) achter de aanval

zit. Het baseert zich daarvoor op slides die de klokkenluider Edward

Snowden aan het blad heeft doorgespeeld. Het nieuws dat de Britse

geheime dienst GCHQ mee achter de aanval bij Belgacom zit, is voor de

diensten die bezig zijn met de affaire in elk geval een verrassing.

De malware kon alles

De malware bij Belgacom bestaat eigenlijk uit een complex systeem van

complementaire virussen. Die staan allemaal met mekaar in verbinding.

Als er een probleem dreigt of als ze ontdekt worden, kunnen ze mekaar

waarschuwen. ?Het is een beetje zoals een menselijk virus, dat muteert

ook voortdurend?, zegt een betrokkene die de situatie voor zijn dienst

opvolgt. ?Een bepaald onderdeel staat bijvoorbeeld in voor het

doorzoeken en stockeren van informatie, terwijl een ander voortdurend op

zoek gaat naar open poorten naar het internet om de informatie langs te

versturen. Andere stukken code zorgen er dan weer voor dat de ?rewalls

omzeild worden of staan in voor de surveillance. Als iemand de hacking

ontdekt of een deel ervan probeert te verwijderen, brengt het virus dat

de wacht houdt meteen alle andere op de hoogte. Omdat je niet weet wat

de malware allemaal kan, kan het bij die laatste stap allemaal gruwelijk

misgaan.?

De kostprijs van de hele detectie- en opruimoperatie is navenant.

Fox-IT, het Nederlandse cybersecurity en -defence bedrijf dat door

Belgacom is aangesteld om de problemen eerst in kaart te brengen en

daarna op te lossen, is een klinkende naam in het wereldje. ?Voor de

eerste twee weken hadden ze de kostprijs op 1 miljoen euro begroot?,

zegt een goedgeplaatste bron. Om er daarna aan toe te voegen dat de hele

operatie in totaal tien weken geduurd heeft. Bovendien had Fox-IT er

niet op gerekend dat het op een bepaald moment al zijn mensen op deze

zaak zou moeten zetten. Een prijskaartj e van ruim Vijf miljoen euro

dus? ?Dat zal er niet ver naast zijn.?

Maar wat was er dan zo schrikwekkend aan deze cyberaanval? En waarom die

paniek dat er iets mis zou gaan? Telefoongegevens over gesprekken met

landen als Afghanistan, J emen en Syrié die verdvvijnen, hoe kan dat

zo?n impact hebben? Dat zijn toch ?maar? gestolen telefoongegevens, niet?

De betrokken expert die tegenover ons zit, kijkt doodernstig. Er zit

drama in zijn stem, maar gezien de inhoud van wat hij zegt is dat niet

onterecht. ?Dit was zéér performante malware en hij zat in het

zenuwcentrum van de communicatie. Alles wat de hoogst geplaatste

netwerkbeheerder bij Belgacom kon, kon dit systeem ook. Daar moet ik

geen tekeningetje bij maken zeker? Het had alle sleutels, alle

paswoorden en de volledige controle. We moeten dit durven catalogiseren

als een grote crisis. Dit had een catastrofe kunnen zijn. En men lijkt

het hoegenaamd niet te beseffen.?

Gevoelige klanten

Misschien kan het geen kwaad om dat tekeningetje toch even te maken.

Bics noemt zichzelf een ?wholesale carrier?. Twee woorden, vier

lettergrepen, maar daarachter zit een netwerk dat zich vertakt over de

hele wereld en waarvan het hart klopt in onze hoofdstad. Bics zorgt voor

de hardware waarlangs internetverkeer, telefoons, sms?en en mobiele data

lopen van telecombedrijven en overheidsinstellingen. En hoe gevoeliger

de klant, hoe sneller hij bij Bics terechtkomt. De Belgacomdochter

verkoopt zichzelf met het argument dat ze nooit ofte nimmer kijkt wat er

langs haar kabels loopt. ?Wij leggen ze voor u klaar en u stuurt er

langs wat u wilt?, daar komt het op neer.

Een blik op de lijst met klanten van BICS doet dan ook duizelen. Het

?nanciéle transactiecentrum Swift, Electrabel, bpost, Belgocontrol,

allemaal zijn ze aangesloten op Bics. De Navo in Evere, de Europese

Commissie en het Parlement, SHAPE, het Supreme Headquarters Allied

Powers Europe, in Bergen: Bics, Bics, Bics. Zelfs het hoofdkwartier van

de Allied Air Command van de Navo, in het Duitse Ramstein, van waar in

2011 de luchtaanvallen op Libié geleid werden, hangt af van Bics. In

militaire kringen wordt erop gewezen dat er altijd nog een extra

beveiligingslaag zit op militaire communicatie, maar dat wijzen gebeurt

wel met een militair zeer ongebruikelijke nederigheid.

?Ieder bedrijf, niet alleen de overheid, moet zich nu beginnen afvragen

hoe afhankelijk het is van één enkele provider, van één enkel netwerk.

En vooral hoe goed het zelf beveiligd is?, zegt iemand die op de eerste

rij zat in de hele affaire. ?Belgacom, dat is kritieke infrastructuur.

Hoe kan Belgié blijven draaien zonder? Dat zijn vragen die we ons nu

moeten stellen. Want de organisatie die hier achter zit heeft wel

degelijk de capaciteit om Belgacom en Bics volledig plat te leggen.? Een

andere bron bevestigt ? met tegenzin ? die doemscenario?s: ?J e mag er

niet aan denken. Dat zou 9/11 in het kwadraat geweest zijn. De

vliegtuigen zouden zowat uit de lucht vallen.? Bij wijze van spreken? ?Mja.?

Levenslijn

Een bron in regeringskringen wijst op de gevolgen van zelfs maar een

beperkte uitval van het telefoonverkeer en internet. ?Als er een crisis

is, wat is dan het eerste dat een mens doet? Naar zijn telefoon grijpen.

Beeldt u zich eens in dat die levenslijn wegvalt. Niet alleen voor u en

ik, maar ook voor de hulpdiensten, voor ziekenhuizen, de brandweer...?

En voor de politie? Op het eerste gezicht niet, omdat die gebruik kan

maken van het Astrid-netwerk. Maar dat werkt alleen buiten Bics om als

het over lokale communicatie gaat. Voor interzonale communicatie is het

net zo a?iankelijk van Bics als a1 de rest. Het is dus niet toevallig

dat politiebaas Catherine De Bolle op die bewuste vrijdag de 13de, vlak

voor de grote cleaning-operatie van start zou gaan, op zoek is gegaan

naar een backup voor het communicatiesysteem van de federale politie.

Hoe lang het zou duren eer Belgacom weer up and running zou zijn na een

destructieve cyberaanval, is onduidelijk. ?Maar het is duidelijk dat we

niet klaar zijn om dit soort aanvallen nu op te vangen?, zegt een

hooggeplaatste bron. ?Dat besef moet eindelijk beginnen doordringen. Ik

ben zeer beducht voor het gevoel van opluchting dat ik bij sommigen al

zie opduiken. ?Hehe, dat varkentje hebben we toch maar weer mooi

gewassen. Passons.? Niet dus, hé. Wie deze week niet beseft heeft dat

het dringend is, zal het nooit beseffen. Nu gaan minimaliseren is

levensgevaarlijk.?

Nadat De Standaard maandag het nieuws bracht van de grootschalige

hacking bij Belgacom bleek dat ook Buitenlandse Zaken en het kabinet van

de premier gekraakt waren. ?En dit is nog maar het topje van de

ijsberg?, zegt een bron die bij de Belgacom-problemen betrokken was.

Want telecom is één zaak, maar er zijn nog tal van andere kritieke

sectoren waarop een land draait. Vervoer bijvoorbeeld. Treinen, trams,

bussen, weginfrastructuur, vliegtuigen, overal komen netwerken bij

kijken en overal moet men beducht zijn voor cyberaanvallen. De

energievoorziening is nog zo?n cruciale poot. En last but not least: het

bankwezen van een land. Luxemburg heeft alvast zijn licht opgestoken bij

de Belgische cyberdiensten om meer informatie te krijgen over de malware

die Belgacom trof.

Bewustwording

Behalve budgetten en goedbetaalde IT?ers zal de remedie tegen de

toenemende cyberdreiging grotendeels te vinden zijn in een betere

bewustwording. ?Belgié wil inzetten op kennis en innovatie, maar als er

nu één sector gevoelig is voor spionage, is het die wel. Net zoals op

tal van computers bij het wereldwijde diplomatennetwerk van Buitenlandse

Zaken gewoon een post-it plakt met de paswoorden, zo laten kleine

bedrijven hun beveiliging slabakken?, zegt een cyberspecialist. ?En als

je durft vragen of ze hun Chinese stagiairs grondig gescreend hebben,

kijken ze je aan alsofje van een andere planeet komt.?

Of de ernst van de situatie bij iedereen is doorgedrongen, lijkt

twijfelachtig. In hun of?ciéle communicatie zegt Belgacom dat het op dit

moment geen aanwijzingen heeft dat er een impact is op de klanten of hun

gegevens. Begrijpelijk dat het bedrijf geen hysterie uit wil lokken,

maar dit klinkt toch sterk minimaliserend. ?Wat moeten we dan

schrijven??, reageert woordvoerder Jan Margot. ?De besmetting zat bij

enkele tientallen computers in ons eigen systeem. Die zijn samen met het

hele netwerk schoongemaakt.?

Ook Bics maakt er niet te veel woorden aan vuilz ?Er zijn geen

indicaties van een impact op het telecomnetwerk van Bics?, schrijft het

in een eigen persbericht. ?Een aantal van onze IT-systemen zijn

geintegreerd in de omgeving van Belgacom en zijn op die manier wel

aangetast, maar dat bleef buiten het netwerk waarlangs de trafiek van de

klanten loopt.?

?Allemaal toch nogal eufemistisch?, vinden speurders die bezig zijn met

het onderzoek. ?Maar van liegen kun je ze niet beschuldigen. Er is heel

duidelijk nagedacht over elke komma van die communicatie.?

Kneusje

Is Belgié door de Belgacomhack nu het kneusje van het Europese

vasteland? Inlichtingendiensten staan voortdurend in contact met mekaar

en wisselen informatie uit. Voor het imago van ons land is de voorbije

week allesbehalve deugddoend geweest, maar toch wordt benadrukt dat het

bij zulke contacten vaak ook op persoonlijke relaties gaat tussen

mensen. ?Bovendien hebben alle landen problemen en probeert iedereen er

bovenuit te komen.?

En ethisch gezien? Is het niet schizofreen dat ons land informatie over

dreigingen krijgt die de VS of anderen bij ons hebben gestolen? ?Dat is

de eeuwige paradox?, zegt een ontvanger van dat soort informatie.

Diplomatiek is dat het moeilijkste. Maar als je informatie krijgt over

een serieuze dreiging zoals een terreuraanslag, dan kan je dat niet

negeren. Op zo?n moment heb je wel andere dingen aan je hoofd.?

English google translate:

Ping . It's Friday the thirteenth . Just before 11 am there will be a

message within the IT consultants that Belgacom has posted to its

biggest customers in industry and government. There is not much , only

the urgent request to cancel . All appointments for the morning

immediately There is an 'emergency conference call ' in place .

The news that there are told , does the IT people gasping for breath .

There is a piece of malicious software found on the network of Bics .

Even for the uninitiated it is hard to grasp . The ramifications of the

Belgacom daughter go so far and deep that it is immediately clear to

everyone that this is a purely Belgian problem can not go here . This is

one of at least European proportions. Because vvie Bics checks , get

control of communication of a large part of the world . " This had 9/11

may be in the square ," says a source who has followed the case closely

. Without a shred of irony in the words .

The pressure on the teams of the Dutch cyber defender Fox - IT that last

weekend with an army Belgacom employees started the cleaning, was so huge.

It was the second time they went against it , confirm different sources.

A first attempt to extract the villainous software of computers infected

with Belgacom in the last weekend of August , was canceled . " Not all

the conditions were fulfilled when to remove it at once ," it was called

. Some computers appeared on the alternative operating system Linux -

known of the logo with the pingu'1'n - turning and not Microsoft .

" The risk was too great that we could not remove . Every time Then you

should stay off. Otherwise they know on the other hand that the virus is

found , "says a political party.

strict conditions

The investigation into the hacking was launched on 19 July, when

Belgacom stepped to the dish. ' I'ijdens their work were the

investigators in intelligence , police and justice huge wary of a leak

on the entire operation . In early September they released the inner

cabinet under strict conditions to date : the list of those present at

that meeting was meticulously maintained . If a politician wanted to

score by revealing before the malware was addressed , this news than the

investigators had a complaint for violation of the secrecy of the

investigation . " We could not risk everything fell into the water

because someone bijpraatte for his mouth ," he says.

Belgacom was not infected with some home - garden - and - kitchen -

viruses , but with state professional malware cost of money has to

develop . "We ourselves have to invent it to the boss again ," says an

investigator . " In other studies , there is a fixed idea of ??where you

go , here it was constantly restart because it

was so difficult to get the malware . " barrel

Gradually it became clear that the hackers were long ge'1'nteresseerd

not only in communication in the Middle East, where Bics has a firm

foothold on the South African MTN minority shareholder . "They 're all a

little look around and took what they could ," say sources involved in

the investigation. One thing they are clear: the attack came from the

United States . "We see that the signature of the malware , but

especially to the place where the traces lead back . Which run partly

through the UK. America is in our opinion the most important destination

. And in recent weeks feel at the U.S. Embassy clear what gene when you

ask for information exchange . "

Yesterday the German weekly Der Spiegel reported that the British

intelligence service GCHQ ( Government Communications Headquarters) is

behind the attack . It relies on slides that the whistleblower Edward

Snowden has passed on to the blade. The news that the British

intelligence service GCHQ along behind the attack at Belgacom , for the

services engaged in the affair in any case a surprise .

The malware could all

The malware at Belgacom is actually a complex system of complementary

viruses . Which are all connected with each other . If a problem is

imminent or if they are discovered , they can warn each other . "It's a

bit like a human virus that mutates constantly ," says a person who

observes the situation for his service . " A certain section provides

example for searching and storage of information , while another is

constantly looking for open ports to the internet by sending the

information. Other pieces of code will make sure again that the

firewalls are bypassed or are responsible for surveillance . If someone

discovered the hacking or part of trying to remove the virus that brings

the guard shall constitute all other informed . Because you do not know

what the malware can do, it can be horribly wrong in that last step all . "

The cost of the entire detection and cleanup operation correspondingly .

Fox-IT , the Dutch cyber security and defense company that is appointed

by Belgacom to first identify the problems and solve map , then it is a

big name in the world . For the first two weeks they had estimated the

cost at 1 million , "says a well-placed source . In order then to add

that the whole operation lasted ten weeks in total . Moreover, Fox -IT

is not expected that the people should put . At one time been on this

case A prijskaartj e of more than five million so ? "That will not be

far off ."

But what was so terrifying than this cyber attack ? And why the panic

that something could go wrong ? Data on telephone interviews with

countries such as Afghanistan , J strap and Syria who verdvvijnen , how

it could have such an impact ? Those are 'only' stolen phone records ,

right?

The expert in question is in front of us , looking dead serious. There

is drama in his voice , but given the content of what he says is not

unjustified. " This was very efficient malware as he sat in the nerve

center of the communication . All the most senior network administrator

at Belgacom could , could this system . I must not draw it to make sure?

It had all the keys , all passwords and full control . We must dare

cataloging as a major crisis . This had a catastrophe may be. And they

seem not to realize it whatsoever . "

sensitive customers

Maybe it does not hurt to do just to make that. Doodle Bics calls

himself a " wholesale carrier . Two words , four syllables , but behind

it is a network that branches all over the world and whose heart beats

in our capital. Bics provides the hardware through which Internet

traffic , phones , texting and mobile data walk from telecom companies

and government agencies . And how sensitive the customer , the faster he

reaches Bics . The Belgacom Daughter sells itself with the argument that

they never, ever look what runs along its cables. "We make them for you

and send it along what you want ' , it comes down to .

A look at the list of clients BICS does therefore dizzy . The financial

transaction center Swift , Electrabel , bpost , Belgocontrol , all of

them are connected to Bics . NATO in Evere , the European Commission and

Parliament , SHAPE , the Supreme Headquarters Allied Powers Europe in

Mons : Bics , Bics , Bics . Even the headquarters of Allied Air Command

of NATO , Ramstein in Germany , of which 2011 were in the air strikes on

Libya led depends on Bics . In military circles it is noted that there

is always an extra layer of security is on military communications , but

that happens with a military point very unusual humility .

"Every business, not only the government , must now start wondering how

dependent it is a single provider , a single network . And especially

how well it itself is protected , "says someone in the front row was in

the whole affair . "Belgacom , that's critical infrastructure . How

Belgium continue to run without ? These are questions we must ask us

now. Because the organization behind this does have the ability to lay

completely flat Belgacom and Bics ' Another source confirms -

reluctantly - that doomsday scenarios " . Y ou can not think . That

would be 9/11 has been in the quadrature . The planes would just fall

from the sky . " So to speak ? ' Mja . "

lifeline

A source in government circles indicates the effects of even a limited

breakdown of the telephone and internet traffic . "If there is a crisis

, what is the first thing a man does ? Reach for his phone . Imagine

yourself in that lifeline is lost. Not only for you and me, but also for

the emergency services , for hospitals , fire ... '

And the police ? At first sight , because it can make the Astrid network

. Availing But that only works outside Bics to when it comes to local

communication . For long distance communication is just as afliankelijk

of Bics a1 as the rest . It is no coincidence that police chief

Catherine De Bolle on that fateful Friday the 13th , would go just for

the big cleaning operation has been started looking for a backup for the

communication of the Federal Police . How long it would take before

Belgacom would be up and running after a destructive cyber attack again,

is unclear . "But it is clear that we are not ready for this kind of

attack to catch now ," said a senior source . " That realization should

finally begin to penetrate . I am very apprehensive about the feeling of

relief that I already see in some pop . " Hehe , that pig we have

despite everything washed again . Passons . " Not so , huh. Who does not

realize this week that it is urgent , it will never realize . Now

minimize is perilous . "

After The Standard Monday brought the news of large-scale hacking at

Belgacom also revealed that Foreign Affairs and the Prime Minister's

Office cracked . "And this is just the tip of the iceberg ," says a

source who was involved in the Belgacom problems . Because telecom is

one thing, but there are many other critical sectors in which a country

running. Transport, for example . Trains, trams , buses , road

infrastructure , aircraft, networks come to it everywhere and one should

be wary of cyber attacks everywhere. The energy is another crucial leg .

And last but not least : the banking system of a country. Luxembourg has

already been slightly raised in the Belgian cyber services to get the

malware that Belgacom struck more information.

awareness

Except budgets and well-paid IT professionals will largely find the

remedy for the growing cyber threat are in a better awareness . '

Belgium pursues knowledge and innovation , but if there is one sector is

sensitive to espionage , it's who . As on many computers at the global

diplomatic network of Foreign Affairs just stick a post-it with

passwords , so let small businesses their security salad bowls , "says a

cyber specialist. "And if you dare ask if they have their Chinese

trainees thoroughly screened , they look to alsofje you come from

another planet ."

Or severity of the situation everyone is penetrated , seems doubtful .

In their official communications Belgacom says it currently has no

evidence that there is an impact on the customers and their data .

Understandably, the company does not want to provoke hysteria , but from

the sounds yet strong minimizing . "What should we write ? ', Says

spokesman Jan Margot . " The infection was at a few dozen computers in

our own system . They are together with the entire network cleaned . "

Also Bics not make too many words to vuilz "There are no indications of

an impact on the telecom network Bics ' , writes in a separate press

release . " Some of our IT systems are integrated in the vicinity of

Belgacom and thus be affected , but remained outside the network through

which the traffic of customers running. "

"All right rather euphemistically ," find investigators engaged in the

study. " But you can not blame lie . There is very clear thought about

every point of that communication . "

Kneusje

Is Belgium by Belgacom Hack now kneusje of the European continent ?

Intelligence agencies are in constant contact with each other and

exchange information . For the image of our country in the past week

been anything but virtue doing , but it is emphasized that often comes

to personal relationships between people . At such contacts " Moreover ,

all countries have problems and everyone tries to get above it ."

And given ethical? Is not schizophrenic that our country is informed

about threats to the U.S. or others have stolen from us ? "That's the

eternal paradox ," says a recipient of such information . Diplomacy is

the hardest . But if you get information about a serious threat such as

a terrorist attack , you can not ignore . At that moment you do have

other things on your mind . "