Eyeballing Dick Cheney's New Maryland Residence

Moved to:

http://eyeball-series.org/cheney-md/cheney-eyeball.htm