25 February 2006


A. writes from Denmark:

The Danish left-wing party Enhedslisten (Unity List) has been targeted by authorities because of a page on one of its homepages.

They run the homepage http://ytringsfrihed.nu - which translates to Freedom of Speech now.

On the homepage they had an appeal to support the organisations FARC and PFLP from the Danish organisation Oproer. The reason why Enhedslisten ran the appeal - which they don't support - is that a judge had ordered the organisation's appeal seized in August. This violates Freedom of Speech, Enhedslisten claims, so they subsequently started the Freedom of Speech homepage and republished the appeal from Oproer.

Yesterday Danish police confiscated the page and deleted it from the site. The daily Danish newspaper Arbejderen ("The Worker") also had a copy of the appeal confiscated and deleted.

Naturally, in a situation where Denmark is in the fire worldwide for testing the limits of Freedom of Speech with the Muhammed cartoons this whole situation is absurd. Freedom of Speech for some, but not for all.

I have no affiliation with either of the organisations mentioned here.

This is Google's copy of the removed page:

This is G o o g l e's text-only cache of http://ytringsfrihed.nu/appel.htm as retrieved on 31 Jan 2006 23:05:37 GMT.
G o o g l e's cache is the snapshot that we took of the page as we crawled the web.
The page may have changed since that time. Click here for the current page without highlighting.
Click here for the full cached page with images included.
To link to or bookmark this page, use the following url: http://www.google.com/search?q=cache:Nj1ycACxFMEJ:ytringsfrihed.nu/appel.htm+ytringsfrihed.nu/appel.htmhl=da&lr=&strip=1


Google is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
These terms only appear in links pointing to this page: ytringsfrihed nu appel htmhl da


Til forsiden | Til Enhedslisten.dk

Foreningen Oprørs appel:


KRIGEN MOD TERROR TRUER OS ALLE -
Forsvar ytringsfriheden, menneskerettighederne og den internationale solidaritet!

Appel fra OPRØR (Danmark) til de europæiske bevægelser.

Den danske forening OPRØR inviterer alle europæiske demokrati- og solidaritetsbevægelser til at være med i en samlet udfordring rettet mod national terrorlovgivning, EUs terrorliste og den internationale krig mod terror.

Den aktuelle terrorlovgivning bruges af europæiske regeringer til at gennemføre begrænsninger i borgernes ytringsfrihed og politiske rettigheder, herunder retten til at formidle moralsk og materiel støtte til modstands- og befrielsesbevægelser i verden.

I det forløbne år har OPRØR offentligt, og i direkte strid med dansk terrorlovgivning, overført betydelige beløb til Folkefronten for Palæstinas Befrielse (PFLP) og Colombias Væbnede Revolutionære Styrker (FARC). En vigtig målestok ved valg af de organisationer, vi ønsker at støtte, er at organisationerne kæmper for sekulære, demokratiske og humanistiske mål.

De danske justits- og politimyndigheder har i månedsvis efterforsket sagen, under stærkt pres fra den colombianske regering; men der er hidtil ikke blevet rejst tiltale mod OPRØR. For at fremme efterforskningen har både Colombias ambassadør til de nordiske lande og vicepræsident Santos besøgt København, og haft samtaler med udenrigsministeren og repræsentanter for justitsministeriet.

Vi appellerer til andre europæiske organisationer om at gå sammen med os i fortsat modstand mod de europæiske terrorlove og EUs terrorliste.

Vi foreslår en kampagne med følgende elementer:

- Pengeindsamling i hvert land med en liste over alle dem, der vil stå frem som medunderskrivere. Det frarådes at åbne konti, da disse kan blive beslaglagt.

- Hvert af de deltagende lande må nå op på mindst 100 underskrifter og 1000 Euro. Det er naturligvis til stor fordel for kampagnen, hvis offentligt kendte personer kan inddrages heri.

- Det er vigtigt at udgive offentlig information om initiativet, når disse mål er nået, eller når det bedst passer ind i det lokale kampagneforløb.

- En konference med alle de deltagende organisationer afholdes i København, eventuelt i november i år. Her vil en kollektiv overførsel af de indsamlede midler til befrielsesbevægelserne blive offentliggjort. Samtidig udsender konferencen en samlet erklæring mod europæisk terrorlovgivning og den internationale krig mod terror.

Vi håber at denne appel bliver positivt modtaget af jeres organisation, og at initiativet kan blive videreudviklet på en så dristig måde som det overhovedet kan lade sig gøre i forhold til hvert enkelt lands muligheder.